Partners > Ka-Ro Electronics
QS8M-MQ00
QS8M-MQ00
Ka-Ro Electronics

QS8M/MQ/1600/1024S/4GF/E85 4x 1600MHz IMX8MM6C 1 GB 4 GB MIPI -25..85C

QS8M-ND00
QS8M-ND00
Ka-Ro Electronics

QS8M/ND/1400/512S/4GF/E85 2x 1400MHz IMX8MN6C 512 MB 4 GB MIPI -25..85C

QS8M-SVMQ
QS8M-SVMQ
Ka-Ro Electronics

QS8M-MINI QSBASE2 Evalkit incl. QS8M-MQ00 QSBASE2 incl. USB cable / USB serial adaptor

QS8M-SVND
QS8M-SVND
Ka-Ro Electronics

QS8M-NANO QSBASE2 Evalkit incl. QS8M-ND00 QSBASE2 incl. USB cable / USB serial adaptor

QSMP-1510
QSMP-1510
Ka-Ro Electronics

QSMP/151A/256S/128F/I 650MHz STM32MP151A 256 MB 128 MB TTL -40..85C

QSMP-1530
QSMP-1530
Ka-Ro Electronics

QSMP/153A/256S/4GF/E85 2x 650MHz STM32MP153A 256 MB 4 GB TTL -25..85C CAN

QSMP-1570
QSMP-1570
Ka-Ro Electronics

QSMP/157C/512S/4GF/E85 2x 650MHz STM32MP157C 512 MB 4 GB TTL, MIPI -25..85C CAN,GPU,Security

QSMP-SV02
QSMP-SV02
Ka-Ro Electronics

QSMP-QSBASE2 Evalkit incl. QSMP-1570 QSBASE2 incl. USB cable / USB serial adaptor

QSMP-SV57
QSMP-SV57

QSMP-QSBASE1 Evalkit incl. QSMP-1570 QSBASE1 incl. USB cable / USB serial adaptor